اشتباه کورکورانه در مورد ارزش غذایی فست فودها

اشتباه کورکورانه در مورد ارزش غذایی فست فودها
امسال تخمین زده می شود که مشتریان تقریبا نیمی از بودجه غذایی خود را در رستورانها صرف خواهند کرد که بیشتر این بودجه صرف غذاهای ارزان قیمت ویا فست فود خواهد شد. با چنین حجم عظیمی ازمصرف آنچه بگونه ای غذاهای ناسالم  تلقی میشود محققان دانشگاه ییل می خواهند بدانند که چه تعدادی از مشتریان رستورانها به تعیین ارزش تغذیه ای در انتخاب غذایشان علاقه نشان می دهند. بدین منظورآنها بیش از 4000 مشتری را که به رستورانها مراجعه کردند وسفارش غذای آماده دادند مورد مشاهده قرار دادند. از میان 4000 نفر فقط 6 مشتری ارزش تغذیه ای غذاها را ارزیابی کردند.

افق وسيعتر

در حالیکه بسیاری از فست فود ها ارزش تغذیه ای غذاهایشان را مشخص نکرده اند اخیرا قوانینی در شهر نیویورک و کلان شهرهای دیگر تصویب شده که رستورانها باید با برچسب هایی ارزش تغذیه ای غذاهایشان را مشخص نمایند. طبق این قوانین مقایسه های کالری بین گزینه های غذایی بایستی به طور واضح برای هر شخص قابل رویت باشد. این یک شروع خوب در مسیر صحیح میباشد. گام بعدی آموزش کسانی که ممکن است توجه دقیق به این  جزئیات را نادیده میگیرند. بنابرین تلاش کنید خودتان نیز قسمتی از راه حل برای حل این مشکل باشید.