• 021-88003441 - 09123606684
  • تهران مکمل

نکات مهم ورزش بدنسازی

بدنسازی بهترین ورزش دنیا و پایه و اساس پیشرفت در هر ورزش می باشد و برای پیشرفت در آن باید به( ۴چهار اصل) مهم که هر کدام به شاخه های دیگر تقسیم می شوند توجه کافی داشت. چهار اصل عبارتند از: ۱- تغذیه صحیح ۲- تمرین درست ۳- استراحت لازم ۴- تمرکز کافی. چنان چه به اصول یاد شده توجهی نکنیم مسلما پیشرفت ما کمتر خواهد شد. کسانی که بخواهند در این رشته به موفقیت دست یابند برای هر یک از اصول نام برده بطور دقیق برنامه ریزی کنند. شاخص هایی که باید به آن ها عمیقا بیاندیشیم عبارتند از:

نکات مهم ورزش بدنسازی
۱- هدف ما از ورزش بدنسازی چیست؟
۲- از وضعیت آناتومی خود در موقع شروع عکس گرفته و پارامترهای عضلانی خود را یادداشت کنیم.
۳- با چه وسایلی شروع و به آن ادامه دهیم.
۴- چه محیطی را برای ورزش خود انتخاب کنیم.
۵- چه ساعتی در روز به ورزش بپردازیم.
۶- در طول شبانه روز چند ساعت استراحت کنیم.
۷- در طول روز چند ساعت ورزش کنیم.
۸- کیفیت و کمیت غذایی خود را برای بدست آوردن یک بدن زیبا و متناسب به چه نوعی تنظیم کنیم.
۹- در طول تمرین به چه نکاتی توجه کنیم.
هم چنین یکی دیگر از رازهایی که ما را در رسیدن به مقصد در بدنسازی موفق می کند استفاده صحیح و به موقع و با اندازه کافی از مکمل های پروتئینی و انرژی زا است. ما باید بدانیم که:
۱- هر فیزیک بدنی باید چه نوع مکملی را استفاده کند.
۲- از این مکمل به چه میزان باید استفاده کرد.
۳- با این مکمل چه مدتی را باید سپری نمود.
۴- مصرف این مکمل در طول انجام دوره روزانه چقدر باشد.
۵- این مکمل ها باید با چه چیزی مصرف شوند.

شما اینجا هستید: برگ نخست مقالات مقالات علمی ورزشی نکات مهم ورزش بدنسازی